Nom :  Ocupació :
 Edat :  Telèfon :
Quins son els teus interèssos? Quina quantitat al mes destines a l'oci?"
Música Menys de 100 €
Cinema Entre 100 i 200 €
Viatges Més de 200 €
Comentaris, màxim 165 caràcters